» Regulamin

Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem Sklepu Internetowego DERMAYA jest Firma DERMAYA Instytut Kosmetyki Profesjonalnej Agnieszka Zbrzeźniak z siedzibą w Gdańsku, mieszcząca się przy ul. Grota Roweckiego 2b, działająca na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod numerem ewidencyjnym: 152025, NIP: 7422140388, REGON: 221186002, zwanym dalej Sklepem.
 
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (Online 24h) znajdującej się pod adresem www.dermaya.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 505 700 525 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu 10:30 - 19:30 oraz mailowo pod adresem dermaya@dermaya.pl.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia realizacji zamówienia. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.

Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość dokonywania zakupów, wglądu we wszystkie złożone zamówienia oraz wprowadzania zmian.

SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

Zamówiony towar będzie dostarczany wybraną formą wysyłki lub transportem własnym Sklepu. Koszt dostarczenia zostanie zweryfikowany zgodnie z rozmiarami oraz wagą przesyłki i Klient będzie o nim poinformowany podczas składania zamówienia i przed jego wysłaniem.

Informacje dotyczące kosztów wysyłki dostępne są w zakładce: dostawa i płatność. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon). Zamówienia realizowane są zarówno na terytorium Polski jak i za granicą.

Czas realizacji zamówienia, składa się z czasu wysyłki oraz czasu dostawy. Liczony jest od otrzymania wpłaty do dostarczenia przesyłki. Uwzględnia dni robocze. Wysyłka następuje standardowo w max. 24h, a zamówienia opłacone do godz. 12.00 wysyłane są tego samego dnia. Każda oferta posiada przewidywany czas wysyłki. Czas transportu zależy od wybranego konkretnego przewoźnika.

PŁATNOŚCI

Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności: przelewem na konto bankowe Sklepu lub gotówką w siedzibie Firmy Dermaya w Gdańsku. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, zamówienie jest realizowane w momencie zaksięgowania środków pieniężnych na koncie bankowym Sklepu.

Dane do przelewu (przedpłaty na konto) dostępne są w zakładce: dostawa i płatność. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Złożenie zamówienia w Sklepie jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży. Klient ma prawo, zgodnie Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.

Sklep gwarantuje zwrot ceny produktu oraz kosztów jego wysyłki do Klienta na wskazany numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi Klient.

Urządzenia kosmetyczne wyprodukowane na specjalne zamówienie albo wykonane zgodnie z indywidualną specyfikacją według wymagań Klienta, zgodnie z Art.38 ust.3 w/w ustawy, nie podlegają zwrotowi ani wymianie, a złożonego i potwierdzonego zamówienia nie można anulować. Powodem jest brak możliwości dalszej odsprzedaży towaru, przez jego indywidualne cechy powstałe w wyniku zamówienia nietypowego.

PROCEDURA REKLAMACJI

Każdy wysyłany towar w ramach gwarancji musi zawierać kartę gwarancyjną oraz szczegółowy opis wady produktu. Przed odesłaniem produktu prosimy o kontakt ze Sklepem.

Zgłoszenie reklamacyjne można składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce: kontakt lub telefonicznie pod numerem (+48) 505 700 525 oraz mailowo pod adresem dermaya@dermaya.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklep gwarantuje Klientom ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku, zarówno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia oraz wszystkie teksty znajdujące się na stronie Sklepu są autorstwa i należą do właściciela Firmy Dermaya. Kopiowanie, powielanie opisów, zdjęć produktów bądź wykorzystanie jakichkolwiek elementów zawartych na stronie Sklepu bez zgody autora, jest naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) i inne właściwe.

Regulamin obowiązuje od dnia 20.06.2019 roku
Kontakt

Przejdź do strony głównej
Newsletter