Strona główna » Regulamin

Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem Sklepu jest Firma DERMAYA AGNIESZKA ZBRZEŹNIAK z siedzibą w Gdańsku, mieszcząca się przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 2b, działająca na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod numerem ewidencyjnym: 152025, NIP: 7422140388, REGON: 221186002, RIS: 2.22/00237/2021, zwanym dalej Sklepem.
 
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (Online 24h) znajdującej się pod adresem www.dermaya.pl lub telefonicznie pod numerem 505 700 525 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu 09:00 - 19:00 oraz mailowo pod adresem dermaya@dermaya.pl.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia realizacji zamówienia. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.

Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość dokonywania zakupów, wglądu we wszystkie złożone zamówienia oraz wprowadzania zmian.

SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

Zamówiony towar będzie dostarczany wybraną formą wysyłki lub transportem własnym Sklepu. Koszt dostarczenia zostanie zweryfikowany zgodnie z rozmiarami oraz wagą przesyłki i Klient będzie o nim poinformowany podczas składania zamówienia i przed jego wysłaniem.

Informacje dotyczące kosztów wysyłki dostępne są w zakładce: dostawa i płatność. Zamówienia realizowane są zarówno na terytorium Polski jak i za granicą.

Czas realizacji zamówienia, składa się z czasu wysyłki oraz czasu dostawy. Liczony jest od otrzymania wpłaty do dostarczenia przesyłki. Uwzględnia dni robocze. Każda oferta posiada przewidywany czas wysyłki. Czas transportu zależy od wybranego konkretnego przewoźnika.

PŁATNOŚCI

Klient ma możliwość dokonania płatności przelewem na konto bankowe Sklepu. Do każdego zakupu wystawiany jest dowód zakupu (faktura VAT w formie elektronicznej). W przypadku realizacji płatności przelewem, zamówienie jest realizowane w momencie zaksięgowania środków pieniężnych na koncie bankowym Sklepu.

Dane do przelewu (przedpłaty na konto) dostępne są w zakładce: dostawa i płatność. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Złożenie zamówienia w Sklepie jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży. Klient ma prawo, zgodnie Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.

Sklep gwarantuje zwrot ceny produktu oraz kosztów jego wysyłki do Klienta na wskazany numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi Klient.

Urządzenia kosmetyczne oraz sterylizatory wyprodukowane na specjalne zamówienie albo wykonane zgodnie z indywidualną specyfikacją według wymagań Klienta, zgodnie z Art.38 ust.3 w/w ustawy, nie podlegają zwrotowi ani wymianie, a złożonego i potwierdzonego zamówienia nie można anulować. Powodem jest brak możliwości dalszej odsprzedaży towaru, przez jego indywidualne cechy powstałe w wyniku zamówienia nietypowego.

PROCEDURA REKLAMACJI

Każdy wysyłany towar w ramach gwarancji musi zawierać kartę gwarancyjną oraz szczegółowy opis wady produktu. Przed odesłaniem produktu prosimy o kontakt ze Sklepem.

Zgłoszenie reklamacyjne można składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce: kontakt lub telefonicznie pod numerem 505 700 525 oraz mailowo pod adresem dermaya@dermaya.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklep gwarantuje Klientom ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku, zarówno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia oraz wszystkie teksty znajdujące się na stronie Sklepu są autorstwa i należą do właściciela Sklepu. Kopiowanie, powielanie opisów, zdjęć produktów bądź wykorzystanie jakichkolwiek elementów zawartych na stronie Sklepu bez zgody autora, jest naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) i inne właściwe.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022 roku
Kontakt

Przejdź do strony głównej
Newsletter